De Kiem biedt…

  • een kwaliteitsvol basisaanbod met oog voor elk kind.
  • kansen tot een harmonische ontwikkeling volgens het nieuwe ZILL-leerplan.
  • gerichte leerinhouden en kansen tot ontwikkeling van vaardigheden.
  • een ruim aanbod om een unieke en open kijk op de wereld te creëren.
  • een groene en veilige omgeving met aandacht voor duurzaamheid, milieu en verkeer.

De vijf elementen die elk kiempje nodig
heeft om te kunnen groeien