Jaarthema sociale vaardigheden

De Kiem is een warme school waar samen-leven centraal staat. Elk jaar kiezen we een thema om de sociale vaardigheden verder mee in te oefenen.


Verkeer

 • Sensibiliseringsacties (‘Strapdag‘, ‘Helm op, fluo top‘…)
 • Fietsbrevetten
  • Loopfiets (eerste kleuterklas)
  • Brons (eerste leerjaar)
  • Zilver (derde leerjaar)
  • Goud (zesde leerjaar)
 • Voetgangersbrevetten
  • Brons (derde kleuterklas)
  • Zilver (tweede leerjaar)
  • Goud (vierde leerjaar)
 • Grote verkeerstoets (vijfde leerjaar)
 • Dodehoektraining

Sneeuwschool

Het zesde leerjaar gaat jaarlijks op sneeuwschool naar Holzgau, in het mooie Lechtal in Oostenrijk. Een afsluiter om naar uit te kijken. 


Projectweek

Jaarlijks wordt vak- en klasoverschrijdend gewerkt aan een specifiek thema tijdens de projectweek. 


Zorg

Co-teaching

We spreken van co-teaching (‘samen lesgeven’) wanneer twee of meer mensen de verantwoordelijkheid delen voor het onderwijzen van enkele of alle leerlingen in een klas. De co-teacher (zorgleerkracht) is enkel op specifieke momenten in de week op post.

Dankzij co-teaching leert de leerkracht beter om te gaan met de onderwijsbehoeften van een specifieke leerling of van alle leerlingen in de groep.

Sporenbeleid (binnenklasdifferentiatie)

We hanteren systematisch een 3- of 4-sporenbeleid voor bepaalde vakken. Hierdoor kan de leerkracht vlot differentiëren. De leerlingen leren hun niveau inschatten, werken in hun eigen tempo en voelen zich daardoor beter begrepen.

Voorbeeld van een 3/4-sporenbeleid:
 • Spoor 1: Deze oefeningen zijn voor de leerlingen die het moeilijk hebben met de leerstof. Ze hebben extra hulp nodig van de leerkracht of co-teacher (zorgjuf).
 • Spoor 2: Basisoefeningen voor leerlingen die de leerstof goed begrijpen.
 • Spoor 3: Oefeningen met extra uitdaging, voor leerlingen die de leerstof helemaal onder de knie hebben. 
 • Optioneel – Spoor 4: Oefeningen voor leerlingen met een individueel traject – naar boven toe of naar beneden.

Kindgesprekken

We bespreken het leergedrag in individuele gesprekken aan de hand van vragen als ‘Welk vak vind je moeilijk en waarom?’, ‘Wat zou je zelf anders kunnen doen?’ en ‘Welke hulp zou je daarvoor nodig hebben?’. 

Het kindgesprek is een effectief middel om kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd zijn om te leren.