Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Inschrijvingen geboortejaar 2019

Bij het uitwerken van een inschrijvingsbeleid voor onze KOBOS-basisscholen steunen we op de regelgeving opgelegd via het decreet “Inschrijvingsdecreet in het basisonderwijs”.

Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht treedt in werking op 1 september 2019 voor de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022. Een school die leerlingen wil kunnen weigeren op basis van capaciteit, wordt verplicht de inschrijvingen te organiseren via een digitale aanmeldingsprocedure. Voor basisscholen die geen capaciteitsprobleem hebben en die weten dat ze niet zullen weigeren op basis van capaciteit, wordt het inschrijvingsgebeuren sterk vereenvoudigd.

Onze KOBOS-basisscholen campus De Pepel, campus De Kiem en campus Karamba kiezen ervoor om geen capaciteit te bepalen en bijgevolg niet te werken met een aanmeldingsprocedure.

Concreet
 • Het bepalen van capaciteiten en vrije plaatsen vervalt.
 • Onze KOBOS-basisscholen bepalen autonoom wanneer ze starten met inschrijven, met name op 1 september 2020.
 • Er zijn geen aparte periodes meer voor de voorrangsgroepen. Dit wil zeggen dat broertjes, zusjes en kinderen van het personeel ook ingeschreven worden vanaf 1 september.
 • Je kan inschrijven tijdens de schooluren van 9 uur tot 17 uur (op woensdag van 9 uur tot 13 uur) of na telefonische afspraak of via mail.

Gelieve de ISI+kaart of Kids-ID van je kind mee te brengen! Dit is belangrijk voor een wettelijke geregistreerde inschrijving.

Kleuters, die de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, mogen naar school op bepaalde instapmomenten. Inschrijven kan vóór de leeftijd van 2,5 jaar.

Instapmomenten
 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na O.H. Hemelvaart

Kleuters, ouder dan 3 jaar en lagereschoolkinderen kunnen elk moment instappen.

Inschrijven kan na telefonisch contact (015 71 31 76)
of via mail hildeverbesselt@kobos.be

Documenten

Inschrijven in het secundair onderwijs (schooljaar 2021-2022)

Klik hier.