Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

Aanmeldingssysteem basisscholen

In Kapelle-op-den-Bos werken alle basisscholen, in samenwerking met het Lokaal Bestuur, met één centraal aanmeldingssysteem vanaf het schooljaar 2022-2023. Dit is een nieuwe aan­meldingsprocedure voor inschrijvingen van kinderen in de Kapelse kleuter- en lagere scholen. Dit betekent dat je eerst je kind online moet aanmelden alvorens in te schrijven in een school.

Wie en wanneer online aanmelden?

Zal je kind voor het eerst naar school gaan in 2022-2023 in een Kapelse kleuter- of lagere school? Of wil je kind graag van school veranderen? Dan moet je je kind eerst online aanmelden alvorens in te schrijven. Dit kan vanaf 1 maart 2022 om 14.00 uur tot 31 maart 2022 om 23.59 uur.

Kinderen die behoren tot de voorrangsgroep moeten zich niet eerst online aanmelden. Zij kun­nen zich direct inschrijven in de school waar ze voorrang hebben. Maak hiervoor een afspraak met de school tijdens de schooluren tussen 1 februari en 28 februari 2022. Indien je de inschrij­ving niet binnen deze periode doet, vervalt je voorrang.

Welke kinderen behoren tot de voorrangsgroep?

  • Als één van de ouders (of beiden) op de school werkt waar je je kind wenst in te schrijven.
  • Als je kind behoort tot dezelfde leefentiteit als een leerling die al ingeschreven is in de school waar je je kind wenst in te schrijven. Dit wil zeggen:
    • Broers en zussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
    • Halfbroers en halfzussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
    • Kinderen wonend op hetzelfde adres (zelfde domicilie) maar die geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen)

Hoe online aanmelden?

In deze folder kan u alle informatie lezen over ons aanmeldsysteem. De handleiding met aanmeldlink staat tevens in de folder.

Wat als ik mijn kind niet heb aangemeld?

Indien je je kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op 1 juni 2022 om je kind in te schrijven in een school. Hou hierbij rekening dat je voorkeurschool op dat moment misschien geen vrije plaatsen meer heeft. Het is dus aangeraden je kind op voor­hand aan te melden in de daarvoor voorziene periode.

De overstap

Rond de leeftijd van 2,5 jaar is het zover: kinderen mogen voor de eerste keer naar school. Dat is vaak even spannend voor de ouders als voor de kinderen. 

Als voorbereiding op deze grote stap, maakte Klasse een filmpje. Bekijk samen deze video.
In dit filmpje zie je hoe papa Geert en mama Jolien elk de instap van hún kind beleven.

Benieuwd hoe onze kleuterklas eruit ziet? Hieronder kunnen jullie samen met jullie peuter al eens binnenkijken.

Instapdata

Kleuters, die de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, mogen naar school op bepaalde instapmomenten. Inschrijven kan vóór de leeftijd van 2,5 jaar. De instapdata zijn: 

– de eerste schooldag na de zomervakantie
– de eerste schooldag na de herfstvakantie
– de eerste schooldag na de kerstvakantie
– de eerste schooldag van februari
– de eerste schooldag na de krokusvakantie
– de eerste schooldag na de paasvakantie
– de eerste schooldag na O.H. Hemelvaart

Bereken via deze website wanneer je kleuter kan instappen:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter