Een schooldag in De Kiem

 • 8.00 uur – 8.40 uur: voorschoolse opvang
 • 8.40 uur – 10.20 uur: klasactiviteiten
 • 10.20 uur – 10.40 uur: speeltijd
 • 10.40 uur – 12.20 uur: klasactiviteiten
 • 12.20 uur – 13.40 uur: middagpauze
 • 13.40 uur – 15.20 uur: klasactiviteiten
 • 15.20 uur – 15.40 uur: speeltijd
 • 15.40 uur – 17.00 uur: naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Vóór 8.00 uur en na 17.00 uur worden de leerlingen opgevangen in de buitenschoolse opvang ’t Klawieterke in Ramsdonk. Inschrijven is verplicht via 015 63 53 05.


Oudercontact

 • Infoavond kleuterschool en lagere school: begin schooljaar
 • Individueel oudercontact 1ste trimester
  • Lagere school: eind oktober
  • Kleuterschool: eind november
 • Individueel oudercontact 2de trimester
  • Lagere school: midden maart
  • Kleuterschool: eind maart
 • Individueel oudercontact 3de trimester
  • Kleuterschool: begin juni
  • Lagere school: eind juni

Heb je een vraag, maak je je zorgen of wil je graag tussendoor overleggen met de leerkracht, dan kan dat uiteraard altijd.


Eten en drinken

 • Geef je kind een gezonde lunch, 1 stuk fruit, een extra tussendoortje en voldoende drinken mee.
 • De Kiem moedigt gezonde voeding en het drinken van water aan. Snoep en chocolade horen niet thuis op school.
 • Bij de start van het schooljaar kan je je kind inschrijven voor Tutti Frutti op woensdag. Dankzij dit project krijgt je kind een gevarieerd aanbod aan fruit.
 • Met een drankkaart kan je kind voor de lunch water (bruis/plat), appelsap, sinaasappelsap, multivruchtensap, melk of chocomelk kopen.

Sport en beweging

De turnleerkracht geeft wekelijks les aan de kinderen van de lagere school. Ook onze kleuters krijgen twee keer per week aangepaste oefeningen en spelletjes van hun eigen turnleerkracht.

De kleuters turnen in gewone, makkelijke kledij. Vanaf de lagere school wordt gesport in turnpantoffels, een eigen zwarte of blauwe short en een T-shirt van de school.

Vanaf de derde kleuterklas gaan onze Kiempjes tweewekelijks zwemmen in het gemeentelijk zwembad ‘De Druppelteen’. De kleuters gaan met de bus en krijgen watergewenningslessen door een zweminstructeur. De kinderen van de lagere school wandelen naar het zwembad en krijgen intensief zwemles van een professionele zwemleerkracht. 

Per graad organiseert de turnleerkracht elk trimester een bijzondere sportactiviteit, zoals fietsbehendigheid, schaatsen, kajakken, balsporten, Rollebolle of Kronkeldiedoe.

Om een schooldag voor de peuters en kleuters extra leuk te maken en de motoriek te bevorderen, organiseren de kleuterleerkrachten regelmatig een fietsjesdag.


Benieuwd naar onze school?

Ben je op zoek naar een fijne school voor je peuter? Maak een afspraak via 015/71.31.76 of directie@vbsdekiem.be.