EERSTE TRIMESTER

Maandag 26 september 2022                Vrije dag

Woensdag 12 oktober 2022                  Vrije dag: Pedagogische studiedag

Van maandag 31 oktober 2022            Herfstvakantie
t.e.m zondag 6 november 2022

Vrijdag 11 november 2022                     Vrije dag: Wapenstilstand

Vrijdag 2 december 2022                      Vrije dag: Pedagogische studiedag

Van maandag 26 december 2022        Kerstvakantie
t.e.m zondag 8 januari 2023

TWEEDE TRIMESTER

Vrijdag 27 januari 2023                    Vrije dag

Van maandag 20 februari 2023            Krokusvakantie
t.e.m. zondag 26 februari 2023

Woensdag 15 maart 2023                    Vrije dag: Pedagogische studiedag

Maandag 3 april 2023 t.e.m.                  Paasvakantie
maandag 16 april 2023

DERDE TRIMESTER

Maandag 1 mei 2023                              Vrije dag: Dag van de Arbeid

Donderdag 18 mei 2023                         Vrije dag: O.H. Hemelvaart

Vrijdag 19 mei 2023                                Vrije dag 

Maandag 29 mei 2023                            Vrije dag: Pinkstermaandag

Vrijdag 30 juni 2023                             Laatste schooldag (tot 12 uur)