Zo ziet een dag er uit in De Kiem

Voor 8.00u opvang door de gemeente in de buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke.

Dagindeling: 

8.00u – 8.40uvoorschoolse opvang
8.40u start van de lessen
12.20u – 13.40umiddagpauze 
15.40ueinde van de lessen 
15.40u – 17.00unaschoolse opvang

Na 17.00u opvang door de gemeente in de buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke.