Elke leerling de beste kansen geven voor de toekomst. Dat is waar het CLB voor staat. 

Elke school werkt samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB.  

Contactgegevens van ons CLB:

Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde
www.clbnoordwestbrabant.be
02 251 15 55

Contactpersoon voor onze school is Dirk Janssens 
dirk.janssens@clbnwb.be 0490 44 28 54

De verpleegkundige voor onze school is Greet Scheers
greet.scheers@clbnwb.be  0490 44 28 20

Medisch schooltoezicht 

Programma:

Er zijn vijf verplichte contactmomenten:

  • Eerste kleuterklas (3-4 jaar): bij deze onderzoeken worden de ouders samen met hun kleuter uitgenodigd op het CLB.
  • Eerste leerjaar (6-7 jaar): de leerlingen worden op school gezien door de verpleegkundige; het vaccin (difterie – tetanus – pertussis – polio) zal later door de arts en verpleegkundige op school toegediend worden.
  • Vierde leerjaar (9 – 10 jaar): de leerlingen worden op school gezien door de verpleegkundige.
  • Zesde leerjaar (11 – 12 jaar): de leerlingen komen voor het onderzoek naar de campus STK van KOBOS en worden zowel door de verpleegkundige als de arts gezien.
  • Vijfde leerjaar (10 – 11 jaar): worden op school gevaccineerd tegen mazelen – bof – rubella.

Besmettelijke ziekten of luizen worden door de ouders zo spoedig mogelijk aan de school gemeld, zodat we op doeltreffende wijze maatregelen kunnen nemen.