Kwaliteitsonderwijs in De Kiem is op maat van elk kind

Wij scheppen een sfeer, een ‘thuis’ in de klas, zodat ieder kind zich
goed voelt en graag naar school komt.


Leren, dat doe ik hier graag

Aan de verstandelijke ontwikkeling besteden we aandacht: kinderen leren studeren, ze doen volharden en voldoening vinden in hun werk. Wij bereiden ze voor op de volgende stap naar… het eerste leerjaar / het secundair onderwijs


Als hechte school- en klasgemeenschap willen we borg staan voor waarden

Verdraagzaamheid, kiezen voor de zwakkeren, geweldloosheid en eerlijkheid staan centraal.


De kinderen mogen tonen wat ze kunnen

Aan de psycho-motorische ontwikkeling wordt gewerkt. Muzische, manuele en lichamelijke vaardigheden krijgen kansen tot expressie in verschillende lessen.


Leren is een leuke uitdaging

We kiezen voor de begeleiding van elk kind door een kindvolgsysteem. Door de onderwijsvernieuwingen (contractwerk, hoekenwerk,…) en nieuwe uitdagingen worden de kinderen gemotiveerd tot een verrijkende leer- en leefhouding.