Voor alle kinderen die leerplichtig zijn is het noodzakelijk om een afwezigheid te staven. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn alle leerlingen van het geboortejaar 2016 en ouder leerplichtig.

Ziekte tot maximum 3 opeenvolgende schooldagen moet niet door een medisch getuigschrift worden gerechtvaardigd. Hiervoor wordt een briefje door de ouders aan de klastitularis bezorgd (zie eventueel achteraan de agenda).

Let er echter wel op dat je als ouder tijdens een schooljaar nooit méér dan vier keer zélf een afwezigheidsbriefje wegens ziekte mag schrijven van ten hoogste 3 kalenderdagen.

Voor alle bijkomende afwezigheden wegens ziekte is steeds een doktersbriefje verplicht.

Afspraken i.v.m. afwezigheden

  1. De school verwittigen op de eerste dag van afwezigheid.
  2. Een schriftelijk bewijs binnenleveren de eerste dag dat de leerling weer op school is.

Afwezigheid wegens ziekte

* Een ziektebriefje: een ondertekende en gedateerde verklaring van de ouders (maximum 4) bij een korte afwezigheid van ½ dag tot maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen.

* een medisch attest (doktersbriefje):

   – voor meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen

   – wanneer je al 4 ziektebriefjes hebt afgegeven

Medicatie op school

Er wordt enkel medicatie op school toegediend aan leerlingen, wanneer je als ouder de onderstaande medicijnkaart hebt ingevuld voor je kind.

Medicijnkaart downloaden