Nu we alle letters leerden, kunnen we ook zinnen maken en zelfs al een kort verhaaltje.

Zo verzonnen we met een vriendje een leuke naam voor dit lieve monstertje, wat het monster eet, waar hij woont, wat hij goed kan …

Genieten jullie mee van onze eerste schrijfsels ?