Vorig jaar werkten we mee aan verkeers- en mobiliteitseducatie op school. 
KOBOS De Kiem werd hiervoor onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden “Verkeer op School-medaille”.  Onze school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven.  Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen en fietsen: voetgangersbrevetten, het grote fietsexamen, …  Ook “Helm op, Fluo top!”, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. 

Hier vind je alvast de digitale medaille!

Categorieën: Algemeen